O mnie

Jestem psychoterapeutką psychoanalityczną w trakcie szkolenia w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Obszarem moich zainteresowań jest psychoterapia psychoanalityczna, metoda której podstawowym założeniem jest, iż u podstaw przeżywanych trudności leżą nieświadome myśli i uczucia, które wpływają na powstawanie różnego rodzaju objawów.
Psychoterapia psychoanalityczna jest wykorzystywana do leczenia głębokich zaburzeń, bada mechanizmy obronne, pozwala nie tylko złagodzić objawy, ale również poznać przyczyny ich powstawania.
Celem terapii zatem jest zrozumienie przez pacjenta istoty i przyczyny odczuwanych dolegliwości i przeżywanych trudności oraz zmiana postaw i zachowań w relacji z innymi ludźmi.
Nie jest to metoda dyrektywna ani doradcza
Psychoterapia psychoanalityczna to terapia dla osób ciekawych siebie i zmotywowanych do długoterminowej, głębokiej pracy nad sobą.